Presentació Unitat de Pacients amb Patologia Associada

La Unitat de Pacients amb Patologia Associada, UPPA,  de l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona, és una Unitat especialitzada del centre on es presta servei a totes aquelles persones que requereixen una atenció odontològica per presentar una patologia de base o bé una discapacitat física, psíquica o sensorial.

El principal objectiu de la Unitat, és facilitar un diagnòstic i un pla de tractament acurats als pacients amb unes necessitats de salut específiques i sempre des d'un abordatge holístic.

La Unitat està dotada de la més avançada tecnologia i compta amb un equip de professionals amb amplia formació i experiència, que ofereix un tracte proper intentant sempre facilitar la comunicació amb els pacients.

El centre compta amb un gabinet dissenyat i adaptat a les persones amb mobilitat reduïda garantint l'accessibilitat.

L'hospital disposa de sales quirúrgiques dotades de tecnologia d'avantguarda per a duu a terme tractaments odontològics sota sedació conscient endovenosa i mitjançant gasos medicinals. Comptem amb el suport professional de metges especialistes en anestesiologia i reanimació amb amplia experiència en sedació consicent en odontologia.

Un dels drets fonamentals del pacient, és el de rebre la informació necessària sobre el seu procés, pel que la Unitat ofereix la possibilitat de lliurar informació al pacient en la seva llengua vehicular per tal de garantir un vincle comunicatiu adequat. La Unitat ofereix la possibilitat d'atenció als pacients  en altres idiomes i com a fet diferenciador l'atenció en llengua de signes per a persones sordes.

La nostra fita és oferir una atenció odontològica justa i de qualitat amb un tracte humà proper, basat en la cultura de la millora continua i sempre orientat a satisfer al pacient, eix central de l'atenció en salut.