Equip Unitat de Mediació

Dra. Immaculada Armadans Tremolosa

Responsable del área de docencia y consultoría de la Unidad de mediación.

 • La Dra. Armadans exerceix com a directora del Màster Universitari en Mediació de conflictes de la Universitat de Barcelona.
 • És doctora en Psicologia (2002) i llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, UB (1991).
 • Màster en Prevenció de Riscos laborals especialitat Psicosociologia i ergonomia (2005).
 • Professora Agregada del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Facultat de Psicologia (UB).
 • Investigadora del grup d’investigació en psicologia social, ambiental i organitzacional Psicosao www.ub.edu/grc_psicosao/
 • La Dra. Armadans ha dirigit diferents projectes d’investigació-acció en mediació:
  • Detecció de necessitats formatives en els mediadors de Catalunya, 2014.
  • Conflictes en la Institució educativa i bones praxis, 2012.
  • Mediació en l’àmbit de la salut dins del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya, 2010.
  • Desenvolupament de competències en els mediadors majors, 2009.
  • Medimayor, Imserso, 2008.
  • Autora de diverses publicacions nacionals i internacionals en les temàtiques de conflictes, mediació i benestar. 
 • La Dra. Armadans és la responsable de l'àrea de docència i consultoria de la Unitat de Mediació.

Sra. Maria Munné Tomàs

Responsable del área de intervención en mediación de la Unidad de mediación.

 • Maria Munné és professora associada del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Facultat de Psicologia (UB). Doctoranda a la Universitat de Barcelona.
 • És coordinadora del Màster Universitari en Mediació de conflictes de la Universitat de Barcelona.
 • És mediadora del Centre de Mediació en l’Àmbit del Dret privat de Catalunya. Departament de Justícia (Gencat).
 • Supervisora de la pràctica professional dels mediadors penals en l’àmbit de la Justícia.
 • Ordinària per a AGI Administració de la Justícia. (Gencat)
 • Maria Munné és formadora en mediació per al Consell de l’Advocacia Catalana; El Consell de l’Advocacia Espanyola; l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona; la Diputació de Barcelona (Àrea d’atenció a les persones. Serveis d’Igualtat i Ciutadania, entre d’altres).
 • Codirectora del Programa de Màster i Postgrau en Mediació professional de la BSM Universitat Pompeu Fabra.
 • Autora del llibre: Munné, M. I McCragh, P. (2006). Els deu principis de la cultura de mediació. Barcelona: Graó.
 • Investigadora principal en Mediació en l’àmbit comunitari pel Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya, 2010.
 • És experta Europea del programa per l’EUROSociAL II (Programa de Cohesió Social a Llatinoamèrica) per la COMJIB. Conferència de Ministres de Justícia dels països Llatinoamericans.
 • Munné exerceix com a coordinadora del servei de Mediació Familiar i Comunitària del Consell Comarcal de la Selva. (2001-2004). Directora del servei de mediació del Consorci Sanitari de Terrassa. (2003-2006). Coordinadora del Servei de Mediació de l’Ajuntament de Terrassa i pel servei de Mediació Comunitària del Consell Comarcal del Vallès Occidental per a Alter S.L (2007-2009).
 • És mediadora professional des de fa 20 anys en resolució de conflictes i mediació.
 • Maria Munné és responsable de l’Àrea d’Intervenció en Mediació de la Unitat de Mediació.

 

Dra. Marina Romeo Delgado

Responsable del área de investigación de la Unidad de mediación.

 • La Dra. Romeo és directora del Màster Erasmus Mundus in Work, Organizational and Personnel Psychology (WOP-P) per la Universitat de Barcelona, en el que participen la Universitat de Bolonya, la Universitat de Paris V, la Universitat de Coïmbra i la Universitat de València.
 • Professora titular del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
 • Marina Romeo és directora de la Càtedra Universitat de Barcelona - Fundació ADECCO per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat. http://www.ub.edu/catedrainlab/
 • Investigadora Principal del Grup d’Innovació Docent Consolidat GIDC-CAV http://www.ub.edu/gid_cav/, i investigadora del grup d’investigació en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional - Psicosao http://www.ub.edu/grc_psicosao/
 • Entre els projectes d’investigació actualment dirigits destaquen:
  • Projecte desenvolupat amb la Universitat d’Umeå (Suècia): “Organization identification and commitment among leaders and employees in welfare and health organizations in times of change and crisis” (2015-2019).
  • Projecte DIL-CET: “Anàlisi Grau de desenvolupament de polítiques i estratègies d’integració laboral de les persones amb discapacitat a empreses ordinàries i centres especials d’ocupació (CEE)” (2013-2017).
  • Projecte EFO+CVL-CEE: “Anàlisi de l’impacte del grau de desenvolupament de les estratègies i polítiques d’integració laboral sobre la qualitat de vida dels empleats de les empreses ordinàries i en els CET i el seu rendiment laboral” (2025-2018).
  • Autora de diverses publicacions de caràcter científic en relació a les competències, el compromís organitzacional, la conciliació entre la vida personal i la feina, i els riscos psicosocials. A més d’scholar per la Universitat de Portland (EEUU) i la Universitat de Guelph (Canadà).
 • La Dra. Marina Romeo és responsable de l’Àrea d’Investigació de la Unitat de Mediació.