Cartera de Serveis

Entrenament, formació i recerca

  • Conferències Informatives sobre mediació
  • Formacions en mediació
  • Projectes d’investigació en mediació
  • Publicacions de caire científic i de divulgació

Intervenció en conflictes

  • Projectes de prevenció del conflicte i foment del diàleg des de la cultura de la mediació per a organitzacions   
  • Apoderament individual i grupal per a la conducció i la gestió dels conflictes.
  • Mediacions a particulars. 

Consultoria i supervisió

  • Anàlisi i diagnòstic des de la cultura de la mediació per a situacions conflictives
  • Supervisió de mediadors professionals individual o col·lectiva, equips privats o públics