Unitat de Mediació

És un servei de processos de mediació i gestió dialogada de conflictes, que treballa des d'una perspectiva psicosocial mitjançant l'anàlisi i intervenció de les dimensions del conflicte proposades per Lederach: personal, interpersonal, estructural i cultural. 

Les metodologies utilitzades van des del treball micro, com l'apoderament individual o de grup, fins a metodologies macro, com les pràctiques restauratives, els cercles de decisió i l'open space.

La missió de la Unitat de Mediació Universitat de Barcelona, en endavant UMUB, és promoure i impulsar la cultura de la mediació, apropant el seu coneixement i pràctica a la societat, institucions i ciutadania.

Què i com ho fem?

Per fer-ho possible la Unitat de Mediació Universitat de Barcelona treballa des de dos eixos d'actuació:

Intervenció:

  • Disseny de projectes personalitzats
  • Aplicació de programes de prevenció i gestió efectiva dels conflictes
  • Actuació directa
  • Supervisió de serveis i equips de mediació

​Formació:

  • Difusió pedagògica de la cultura de mediació
  • Creació d'accions docents
  • Disseny i implementació de programes formatius i/o d'entrenament