Ens ocupem
de la seva salut

Protecció de dades

 

La Fundació Josep Finestres és una empresa compromesa amb la preservació de la privacitat i intimitat dels seus usuaris i/o visitants, obligant-se a mantenir la confidencialitat de les seves dades. Es per això que en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal i altra normativa vigent en la matèria, es manifesta a tots els efectes que:

  • Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies, seran destinades única i exclusivament a les finalitats indicades en el formulari que el usuari/a ompli.
  • Les citades dades s'incorporaran a un fitxer de dades titular de la Fundació Josep Finestres degudament registrat a la Agencia Española de Protección de datos.
  • L'usuari pot exercir el seu dret d'accés, cancel·lació i modificació, drets ARCO, en els termes previstos per la normativa.
  • Les dades de l'usuari seran tractades únicament per a la finalitat per a les que van ser recollides, garantint el tractament amb la màxima confidencialitat i adequant-se les mesures de seguretat exigides en la normativa en matèria de protecció de dades.