Compromís amb l'assistència,
la docència             
i la recerca    

Organigrama

Organigrama Fundació Josep Finestres

Organigrama infermeria Fundació Josep Finestres

Organigrama Direcció Econòmica Fundació Josep Finestres