Sra. Maria Munné Tomàs

  • Maria Munné és professora associada del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Facultat de Psicologia (UB). Doctoranda a la Universitat de Barcelona.
  • És coordinadora del Màster Universitari en Mediació de conflictes de la Universitat de Barcelona.
  • És mediadora del Centre de Mediació en l’Àmbit del Dret privat de Catalunya. Departament de Justícia (Gencat).
  • Supervisora de la pràctica professional dels mediadors penals en l’àmbit de la Justícia.
  • Ordinària per a AGI Administració de la Justícia. (Gencat)
Català

Dra. Marina Romeo Delgado

  • La Dra. Romeo és directora del Màster Erasmus Mundus in Work, Organizational and Personnel Psychology (WOP-P) per la Universitat de Barcelona, en el que participen la Universitat de Bolonya, la Universitat de Paris V, la Universitat de Coïmbra i la Universitat de València.
  • Professora titular del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
Català

Video 1 UPPA

Català

Presentació Unitat especialitzada UPPA

La Unitat de Pacients amb Patologia Associada, UPPA,  de l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona, és una Unitat especialitzada del centre on es presta servei a totes aquelles pers

Català

Equip UPPA - Dra. Ruth Carvajal

Nascuda a Barcelona, és llicenciada en Odontologia per la Universitat de Barcelona, UB, a l'any 2006.

Doctoranda a la Universitat de Barcelona. La Dra.Carvajal és experta en Odontologia Legal i Forense per la Facultat d'Odontologia de la UB.

Pèrit judicial inscrita al Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Experta en Qualitat Assistencial i Seguretat Clínica per la Facultat de Medicina de la UB.

Català

Pàgines

Subscribe to Fundació Josep Finestres RSS