Compromís amb l'assistència,
la docència             
i la recerca    

Direcció Facultativa Hospital Odontològic Universitat de Barcelona

L’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona aposta, des de la recent creació, per una planificació de les seves accions, fet que ha permès adaptar activitat clínica i activitat docent, mitjançant la col·laboració estreta i continuada dels professors universitaris de l’àrea, amb l’assistència clínica odontològica que d’altra banda ja es venia oferint des de la Clínica Odontològica. En l’actualitat, s’ha aconseguit transformar-la, dins del mateix espai, en una realitat de millora dels serveis bàsics i assistencials, amb la inversió en nous espais i tecnologies, elements necessaris pel treball clínic.

L’objectiu assistencial es basa en la qualitat professional que en part ve donada pel coneixement docent i de recerca de professors, alumnes i la resta de professionals facultatius i d’infermeria, i per l’actitud envers el pacient, amb un tracte humà i rigorós en el fons i la forma.

Tot això fruit d’una política de qualitat que s’enfoca al servei sanitari orientada al pacient, reforçant la formació continuada, la participació activa dels professionals en el pla de qualitat, amb la implantació d’un sistema de gestió de processos. Aquest fet facilita les vies de comunicació amb i entre els professionals i potencia els processos que s’encarreguen de la seguretat assistencial del pacient.

En el propi Campus de Bellvitge s’hi troba tota la gamma de serveis, en diferents dies i hores, que permeten la llibertat d’elecció al pacient. Donada l’amplia demanda d’assistència i els diferents serveis que la presten, podem dir que l’hospital cobreix pràcticament el 100% de les necessitats d’atenció odontològica de la població.

L’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona, com una entitat socialment responsable, ofereix atenció a la salut bucodental a pacients amb escassos recursos, mitjançant acords amb entitats com Càrites Diocesana i Creu Roja.

 

Dr. Josep M. Ustrell

Col·legiat núm. 11.923