Compromís amb l'assistència,
la docència             
i la recerca    

Infermeria

Aquí trobaran l'oferta formativa de Màsters, Postgraus i Formació Continuada de la Universitat de Barcelona en l'àmbit de la Infermeria.