Compromís amb l'assistència,
la docència             
i la recerca    

Missió, visió i valors

MISSIÓ

La Fundació Josep Finestres té com a missió la docència clínica de qualitat dels futurs professionals i la formació continuada dels que ja ho són, l’excel·lència en la prestació de serveis sanitaris i socials sempre orientada als pacients i la recerca científica en l’àmbit de les Ciències de la Salut.


 

VISIÓ

Volem ser una institució del Grup UB de prestigi i referència, compromesa amb la societat, l’assistència sanitària i social, la docència clínica i la recerca en l’àmbit de les Ciències de la Salut.


 

VALORS

Respecte mutu entre els professionals i amb els ciutadans.

L’Excel·lència i Humanitat dels professionals, principal actiu de la Fundació.

El Coneixement i l’Expertesa dels nostres professionals

La Millora Continua d’allò que fem.

La promoció de l’Eficiència en la prestació de serveis.

La Integritat, complint els requisits legals i desenvolupant un comportament ètic.

La Responsabilitat Social, contribuint activament a la millora social, econòmica i ambiental de l’entorn.