Guia de l'usuari

HOSPITAL PODOLÒGIC UNIVERSITAT DE BARCELONA

On anar?

Si vostè ve a visitar- se al nostre centre cal que es dirigeixi a l’Edifici de Govern, tercera planta a la Unitat d’Atenció al client.

Què Portar?

Sempre cal que porti amb vostè el seu Document Nacional d’Identitat, DNI.

Horaris

Els nostres horaris són de dilluns a divendres.

L’horari d’atenció telefònica és de 8 a 15 h

L’horari de visita és:

Horari de matí: 9 a 13 h
Horari de tarda: 15 h a 19 h