Guia de l'usuari

HOSPITAL PODOLÒGIC UNIVERSITAT DE BARCELONA

On anar?

Si vostè ve a visitar- se al nostre centre cal que es dirigeixi a l’Edifici de Govern, tercera planta a la Unitat d’Atenció al client.

Què Portar?

Sempre cal que porti amb vostè el seu Document Nacional d’Identitat, DNI.

Horaris

Els nostres horaris són de dilluns a divendres.

L’horari d’atenció telefònica és de 8h. a 15h.

L’horari de visita és:

Horari de matí: 9h. a 14.30h.
Horari de tarda: 16h. a 18h. (depenent del mes de l'any).