Actualitat


04 Juliol 2013

En data 1 d’abril de 2013, es signà el contracte de prestació de serveis de podologia entre la Fundació Josep Finestres i Agrupació, entitat asseguradora especialitzada en la branca salut de reconegut prestigi i amb una trajectòria de més de 100 anys des de la seva fundació.


01 Juliol 2013

El 11 de març de 2013 es signà el conveni de col·laboració entre la Fundació Josep Finestres – Universitat de Barcelona i la Fundació centre obert Joan Salvador Gavina. Signà el conveni el Dr. Dídac Ramírez i Sarrió, rector magnífic de la Universitat de Barcelona.


29 Maig 2013

El 21 de maig de 2013 es signà el conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona Fundació Josep Finestres i la Fundació Arrels. El Dr. Dídac Ramírez i Sarrió, rector magnífic de la Universitat de Barcelona i president de la Fundació Josep Finestres, signà el citat conveni que s’emmarca i respon a la voluntat de la Universitat de Barcelona i la Fundació Josep Finestres de fomentar la responsabilitat social corporativa amb la Fundació Arrels, que té per finalitat atendre i acompanyar persones sense llar, sensibilitzar la ciutadania i transformar les situacions que provoquen exclusió social.

 


22 Gener 2013

L’Hospital Podològic Universitat de Barcelona normalitza el seu model de recepta per donar compliment i en conformitat amb el Reial Decret 1718/2010, que va entrar en vigor el passat 21 de gener de 2013 i que obliga que a partir de l’ esmentada data les receptes han de contenir una sèrie de nous requisits formals.

La nova recepta està constituïda per dos cossos, una part que quedarà en poder de la farmàcia i que les oficines de farmàcia hauran de conservar un cop dispensat el medicament i l’altra par adreçada al pacient que contindrà informació relativa a la pauta farmacològica indicada pel facultatiu.

Pàgines