Aliances

La Fundació Josep Finestres estableix aliances estratègiques amb altres institucions per tal d’identificar sinèrgies que aportin valor afegit tant a alumnes i pacients com a la resta dels seus grups d’ interès.

Aquestes  sempre seran relacions formals basades en la confiança, el respecte i la transparència.

La Fundació actualment té vigents convenis amb l’Institut Català de la Salut, Hospital Universitari de Bellvitge, i amb l’Institut Català d’Oncologia, Hospital Duran i Reynals.

L’objecte d’aliança amb les citades Institucions, és la de millorar la prestació de serveis d’assistència sanitària que aquestes ofereixen als ciutadans de la nostra àrea d’influència, facilitant el contínuum assistencial i aprofitant oportunitats de millora de l’eficiència que es traduirà en qualitat en el servei.

La Fundació estableix també convenis amb la Industria per tal promoure i potenciar la recerca, la docència i la divulgació científica.