Història

La Fundació Josep Finestres fou constituïda el 10 de maig de 1990 i inscrita i classificada en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya el 23 de març de 1992.

Les seves activitats s'han desenvolupat, principalment, a la Clínica Odontològica Universitària, i a la Clínica Podològica Universitària, ambdues  ubicades en el Campus de les Ciències de la Salut de Bellvitge al municipi de l'Hospitalet de Llobregat.

D'acord amb els seus estatuts està exempta de tot ànim de lucre i la seva activitat principal té per objecte promoure, organitzar i gestionar les clíniques, centres, serveis o unitats hospitalàries a través de les quals els estudiants puguin adquirir l'experiència i els coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits per la Universitat de Barcelona, especialment en els àmbits d'Odontologia i Podologia .

L'inici efectiu de les seves operacions fou l' 1 d'octubre de 1992, data a partir de la qual la Fundació assumeix l'activitat i gestió de la Clínica Odontològica i Clínica Podològica de la Universitat de Barcelona.

En l'any 2011 la Junta de Patronat de la Fundació acordà un canvi de model funcional de l'organització dels seus centres implantant una jerarquització assistencial de la seva estructura orgànica i un canvi d'imatge corporativa i de nom, anomenant-se en l'actualitat Hospital Odontològic Universitat de Barcelona i Hospital Podològic Universitat de Barcelona. Amb el citat canvi es converteixen en els primers hospitals monogràfics, en les respectives branques de la medicina, registrats en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.