Compromís amb l'assistència,
la docència             
i la recerca    

Junta de Patronat

President

Excm. i Magfc. Dr. Joan Elias i García

Rector de la Universitat de Barcelona

 

Vicepresident 1er

Sr. Joan Corominas Guerin

President Consell Social

 

Vicepresident 2on

Dr. Josep Oriol Escardibul Ferrà

Vicerector encarregat del Grup UB

 

Vocals

Dra. Mercè Pallàs Lliberia

Vicerectora encarregada del professorat UB

Sr. Francisco Sánchez Montero

Gerent de la UB

Dr. Francesc Boada Pallerés

Membre del Consell Social UB

Dra. Amelia Díaz Álvarez

Vicerectora de docència UB

Dr. Josep Batista i Trobalon

Degà Facultat de Psicologia UB

Dra. Cristina Sanz López

Directora en funcions Agència de Postgrau

Dr. Vicente Lozano de Luaces

Metge estomatòleg

Dra. Virgina Novel martí

Professora emèrita Escola de Podologia UB

Dra. María Palacín Lois

Secretària de la Facultat de Psicologia UB

Sr. Gabriel Capellà Munar

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Dra. Sílvia Sánchez González

Professora titular de la UB

 

Secretària

Dra. Belen Noguera de la Muela

Secretària General de la UB