Tecnologia avançada i
professionals altament 
especialitzats                  

Seguiment economicoadministratiu en tractaments de mitja i llarga durada

Dilluns, 24 Novembre, 2014 -
12:00 a 14:00

Acció formativa optativa adreçada a tot el personal de l'HOUB. Especialment adreçat al personal que habitualment tracta tema de pressupostos o a qualsevol que tingui una inquietud formativa en aquest aspecte

Presentació

En moltes ocasions en el desenvolupament de la nostra feina diària ens trobem amb la necessitat d’informar a un pacient demandant d’explicacions envers la situació del seu tractament.

Un dels temes més sensibles es els aspectes econòmics del tractament. Especialment difícil resulta aquesta tasca quan es tracta de pacients amb tractaments llargs i que consten de diferents fases, que sovint  per criteri odontològic, han de patir canvis.

Docent: Daniel Gallardo Luna.

Aux. Administratiu de la Unitat d’Atenció al Client al HOUB, Coordinador de Projecte Clínica Psicològica UB i Persona amb formació i amplia experiència en gestió comercial en diferents sectors.La intenció d’aquesta formació es aportar als assistents una formació bàsica però fonamentada en casos reals de com afrontar el repte d’informar al pacient del seu estat econòmic, les diferents formes de pagament , i els canvis que puguin sorgir sobre un pressupost inicial al llarg del seu tractament al HOUB.