Compromís amb l'assistència,
la docència             
i la recerca    

Recerca

La Fundació Josep Finestres és conscient de la importància que l’activitat de la recerca té dins de l’àmbit hospitalari.

És per això que vol potenciar en els seus centres Hospital Odontològic Universitat de Barcelona i Hospital Podològic Universitat de Barcelona, la participació en projectes de recerca.

Per tal d’optimitzar el recursos humans i materials d’una forma eficient la FJF potenciarà la participació en estudis per aportar coneixement a la Comunitat Científica aprofitant que els seus centres són veritables nuclis de coneixement científic i compten amb les més avançades tecnologies.

Un dels objectius de la FJF es poder aportar resultats rellevants a la Comunitat científica i que aquests es tradueixin en beneficis per a la societat en general.

Pel nostre compromís amb l’assistència, la docència i la recerca.