Qualitat i excel·lència
en la docència             
i la recerca                      

Docència

Aquí trobaran l'oferta formativa d'Estudis de Grau, Màsters i Postgraus i Formació Continuada de la Universitat de Barcelona en l'àmbit de la Podologia.