Qualitat i excel·lència
en la docència             
i la recerca                      

Infermeria

Aquí trobaran l'oferta formativa de Màsters, Postgraus i Formació Continuada de la Universitat de Barcelona en l'àmbit de la Infermeria.