Qualitat i excel·lència
en la docència             
i la recerca                      

Docència

La Fundació Josep Finestres té com objecte la promoció, organització i gestió de clíniques, centres o unitats hospitalàries a través de les quals els estudiants de la Universitat de Barcelona puguin adquirir l’experiència i els coneixements pràctics necessaris i inherents a tots els ensenyaments impartits a la UB, especialment els vinculats als àmbits de Ciències de la Salut.

La Fundació Josep Finestres  ofereix a través dels seus centres hospitalaris les instal·lacions i els serveis de suport necessaris per a la realització de la docència clínica als alumnes de grau, màster i postgraus de la Facultat d'Odontologia i de l'Ensenyament de Podologia de la Universitat de Barcelona.