Presentació del programa funcional del Nou Hospital Odontològic als professors de la Facultat d’Odontologia de la Universitat de Barcelona

07/04/2016
El vicerector Josep Antoni Plana presideix l’acte

El passat 5 d’abril es va realitzar la presentació del programa funcional del nou Hospital Odontològic Universitat de Barcelona, als professors de la Facultat d’Odontologia de la UB.

L’acte va comptar amb la presència del Dr. Josep Antoni Plana, Vicerector Grup UB, TIC i Serveis Comuns. Va iniciar la sessió la Dra. Sílvia Sánchez, degana de la Facultat d’Odontologia Universitat de Barcelona, i seguidament el Dr. Plana va prendre la paraula i va realitzar un recorregut  explicant totes les gestions realitzades en les diferents fases del projecte del nou hospital.

El vicerector va manifestar la ferma voluntat des del principi de l’equip rectoral en la construcció d’un nou hospital que vol ser un centre referent en salut bucodental per a tot el país.

El Dr. Plana va convidar a pujar a la taula al Dr. Joan Salsench, anterior director del Departament d’Odontostomatologia de la Facultat d’Odontologia UB i anterior director facultatiu de l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona, al Dr. Josep María Ustrell, actual director de Departament d’Odontostomatologia, i actual director facultatiu de l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona i al Dr. Armand Arilla, director general de la Fundació Josep Finestres.

El Dr. Salsench, va relatar el treball realitzat des de la comissió creada per a la redacció del Pla Funcional del nou hospital.

Seguidament el Dr. Ustrell va prendre la paraula agraint les aportacions dels membres de la comissió i el treball realitzat i donant la paraula al director general de la Fundació.

El Dr. Arilla, va exposar el disseny de l’edifici, destacant la separació de les circulacions tècniques i les destinades a pacients, així com les diferents prestacions funcionals de l’edifici hospitalari.

El vicerector va finalitzar amb un discurs de cloenda, agraint la tasca realitzada a la Comissió del Pla Funcional, així com a tots el professors i professores assistents a l’acte i concloent amb la frase, “les organitzacions no les fan els edificis, les fan les persones.”