Practiqui l'endomàrqueting

Diari Segre. Secció Economia. Lideratge

La lluita per la consecució dels objectius, els diversos projectes, les diferents tasques que ocupen el dia a dia, conformen una espiral que gira a molta velocitat mentre el temps passa.

Els que tenim equips de persones al nostre càrrec, ens en adonem que la comunicació interna és cabdal per assolir qualsevol fita. Curiosament, a la comunicació, igual que a la Qualitat o a la formació continuada, se li atorga en algunes empreses un paper secundari  i son aspectes abordats quan la resta de temes estan baix control.

En algunes ocasions quan es treballa un projecte en una organització no es determina com es comunicarà ni com.  Aquest fet es realitza normalment en última instància i lògicament sense aquesta planificació prèvia, el resultat és una comunicació feta d’a corre- cuita , poc elaborada i poc atractiva.

Quan es tracta de comunicació externa, les empreses saben que és estratègic  relacionar-se amb els diferents públics objectius i crear vincles amb l’entorn. Quan cal donar a conèixer que fa o que ofereix l’organització, o quin són els seus productes o serveis,  aleshores es treballa el missatge, es pensa amb els canals i en la imatge corporativa.

En comunicació corporativa existeix l’endomarketing , estratègia per comercialitzar i  fidelitzar al client intern. Es tracta de construir diàlegs estratègics, per aconseguir conquerir, comprometre i educar al client intern. Cal utilitzar el màrketing intern per comunicar la missió, visió i valors, els objectius estratègics o per treballar la gestió del canvi davant nous projectes.

Com practicar l’endomarketing? Doncs planificant i treballant la comunicació interna amb el mateix interès i dedicació que la destinada al client extern. Jo intento seguir, els consells d’un gran llibre...

En primer lloc, cal tenir molt clar quin és el missatge que volem transmetre. Pensem que avui en dia tots rebem gran quantitat d’estímuls externs i els nostres sentits no poden captar-ho tot. Si enviem indiscriminadament missatges o aquests no són prou clars, podem produir l’efecte contrari, es a dir “infoxicació”.

En segon lloc, cal explicar d’una forma atractiva i interessant. Faci el seu missatge inoblidable, sigui creatiu. A vegades, el fet de voler fer comunicats molt institucionals i  excessivament formals, converteixen aquests en texts grisos o recargolats que costen de digerir.  Si a sobre ho amanim amb anglicismes, llavors segurament, alguns dels receptors ho poden considerar pedant i altres faran com que ho han entès encara que no sigui així, ja m’entenen: outsourcing, benchmarking, learning, brainstorming, endomarketing...en fi, tot el que acaba en “ing”. Vostès també ho han pensat algun cop, oi?

Un altre fet a considerar és el llenguatge a utilitzar. Vostè ha de construir un pont amb el receptor, un vincle, el llenguatge ha de ser cuidat i elaborat pensant  especialment en el públic objectiu. Un llenguatge treballat al detall que generi empatia.

Per últim, cal seduir als receptors del missatge.  Veure’ls com un repte. Cal connectar amb la nostra part emocional i saber captar la seva atenció.

Quan fa un temps vaig marxar d’una empresa en la que vaig estar molts anys per emprendre un nou projecte,  vaig rebre com regal el llibre ”La illa dels cinc fars”. He après molt d’aquest llibre i sempre  m’acompanya amb la seva dedicatòria: “Amb la il·lusió de que encenguis molts fars al teu voltant”. Un missatge curt, intens i seductor, que em genera encara avui dia altes dosis d’entusiasme.

Diari Segre, diumenge 16 de novembre de 2014

Olga Serra Escarp

Direcció d’Infermeria i Qualitat

Fundació Josep Finestres

Universitat de Barcelona

Col·laboradora Acadèmica del Màster en Direcció i Lideratge, Universitat de Lleida, UdL i Ingenio Escola de Lideratge.

Consultora d'Ingenio Escola de Lideratge

 

Categoria recerca: