Passant el testimoni

Diari Segre. Secció Economia. Lideratge

Els líders excel·lents entre moltes altres actituds, han de poder identificar, captar, desenvolupar i mantenir el coneixement de l'organització.

El model de Qualitat referencial europeu EFQM, basat en els conceptes fonamentals de l'excel·lència, fa referència al desenvolupament i implicació de les persones. Les organitzacions excel·lents aconsegueixen l'èxit mitjançant el talent dels membres dels seus equips. L'experiència, la saviesa i les competències que les persones van adquirint al llarg de la seva trajectòria professional, són un valor intangible i molt preuat.

El model és un excel·lent i complet marc de gestió per a directius i també una guia extraordinària per desenvolupar estratègies que permetin gestionar el coneixement i planificar la successió dels diferents membres de l'organització.

Perquè el líder pugui gestionar amb èxit tot el coneixement i la ciència interna de l'empresa, ha de recolzar-se en tutors que formin a totes les persones perquè assoleixin el seu potencial. Així mateix, també ha de planificar de forma ordenada, la successió o continuació d'una persona en lloc d'una altra dins de l'organització.

Assegurar que el coneixement no es perd i es transmet dins de l'empresa és un aspecte clau que juntament amb el bon treball en equip, garanteix la continuïtat. Quantes vegades no ha suposat un autèntic problema la jubilació o marxa voluntària d'una persona dins empresa? Dedicar un temps a planificar aquest procés que a més es produeix en totes les organitzacions, pot evitar més d'un inconvenient, especialment, quan tasques o responsabilitats es deleguen en una sola persona.

Planificar amb temps facilitarà l'inevitable període de transició, evitant el bloqueig i la paralització.

És empresarialment intel·ligent i diu molt de la maduresa d'una organització, saber aprofitar el coneixement, l'experiència i la veterania dels bons professionals perquè pugui passar el testimoni a les noves incorporacions, que d'altra banda aportaran noves idees, altres coneixements i diferents formes de fer.

En una planificada transició rau l'èxit i la riquesa del compartir, quan s'uneixen l'experiència, la saviesa i la innovació.

Permetin-me utilitzar l'exemple dels atletes que corren en una cursa. Els corredors corren per torns, de manera que quan cada corredor finalitza el seu torn, passa el testimoni al següent i així es passen el testimoni de mà en mà. Tots tenen un objectiu comú, "guanyar la cursa". Com veuen, la passada del testimoni d'un corredor a un altre és fonamental. És vital fer-ho en el temps adequat, sense perdre ni un minut, tenint l'hàbit molt assajat i per descomptat tot això molt planificat. Continuar per guanyar.

Una successió planificada i implementada dins d'una organització, permet preparar acuradament la marxa d'un membre de l'equip que finalitza la seva trajectòria professional i facilita l'entrada i integració del nou membre.

El pas de testimoni és una bona oportunitat per compartir idees, i un espai en què es produeix la intersecció entre novetat i experiència, revertint sempre positivament en l'empresa i aportant valor afegit.

Peter Drucker, professor i escriptor sobre Manegement, deia "A la societat cap a la qual ens estem encaminant ràpidament, el recurs clau és el saber. No pot ser comprat amb diners ni creat amb capital d'inversió. El saber resideix en la persona, en el treballador del coneixement."

 

Olga Serra Escarp

Direcció de Qualitat

Fundació Josep Finestres

Universitat de Barcelona

Col·laboradora Acadèmica del Màster en Direcció i Lideratge, Universitat de Lleida, UdL i Ingenio School.

Consultora d'Ingenio School.

Documents adjunts: 
Categoria recerca: