Nuvolots i altres factors climàtics

Diari Segre. Secció Economia. Lideratge

Encara que desconec el camp de la meteorologia per parlar amb el rigor pertinent, van ser els factors climàtics els que em van inspirar per a aquest article per la seva estranya i metafòrica similitud amb la comunicació corporativa interna, és a dir, la que es dóna en les organitzacions.

En ocasions s'interposen grans núvols entre els líders i els seus equips que fan que no flueixi la comunicació entre ells i generen des de petits xàfecs i precipitacions de caràcter feble a grans tempestes. El diccionari descriu la paraula nuvolot com a núvol gran i fosca, però també la descriu com a problema, complicació o amenaça de desastre.

En una organització, els nuvolots poden ser canals o eines de comunicació inadequades o inexistents; pot tractar-se també d'una mala planificació i gestió del mateix procés de comunicació intern, o també pot tractar-se de persones que impedeixen que aquesta circuli en totes les seves direccions: ascendent , transversal o descendent.

Podem tenir en els nostres equips aquestes grans núvols foscos que no deixen passar el sol, bé sigui per desídia, per falta de sentiment de pertinença, o bé sigui per deslleialtat, interessos propis o estratègia.

La comunicació interna és fonamental per a transmetre la missió, la visió i els valors de l'empresa, així com per comunicar els objectius estratègics i per alinear a tota l'organització cap als mateixos assoliments d'una forma sincrònica.

És una cosa indispensable per augmentar l'eficàcia dels equips, per integrar i motivar, però és especialment necessària per reduir la incertesa. Es necessita d'altes dosis d'autenticitat i transparència per lluitar contra el recel i la inseguretat.

La incertesa fa que apareguin els rumors, missatges que són fruit d'interpretacions i que es difonent ràpidament dins de les organitzacions en la comunicació informal, falòrnies que en moltes ocasions les persones interpretem com a veritats absolutes.

Encara que no tot és negatiu en els rumors, aquests poden afectar el clima laboral.

La circulació d'algun tipus de xafarderia és inevitable, però quan els rumors a les empreses aconsegueixen certa rellevància, és perquè aquests són directament proporcionals a la mala gestió de la seva comunicació interna o bé també pot ser causa de curtcircuits interns intencionats.

La comunicació forma part de la condició humana i les empreses no deixen de ser comunitats humanes amb codis propis. Podem trobar en la teoria de la comunicació humana de Paul Watzlawick, teòric i psicòleg, alguns aspectes clau a considerar.

Aquest autor afirma en un dels cinc axiomes que conformen la teoria, que és impossible no comunicar-se, perquè tot comportament és una forma de comunicació, per tant, el comportament de líders i equips és una forma de comunicar-se en les organitzacions, a que no existeix el "no comportament". Tot comunica, fins al silenci.

Watzlawick també ens parla de dos nivells en comunicació, contingut i relació, així com de la comunicació digital "el que es diu" i l'analògica "com es diu".

Si es tenen en compte alguns d'aquests aspectes i aplicant els mateixos als processos de comunicació, podem evitar dies ennuvolats a les nostres empreses, ruixats inesperats o grans tempestes.

Si els nuvolots són persones, aleshores caldrà ser prou àgils i creatius per reconduir el tema i crear ponts que atansin líders i equips.

 

Olga Serra Escarp

Direcció de Qualitat

Fundació Josep Finestres

Universitat de Barcelona

Col·laboradora Acadèmica del Màster en Direcció I Lideratge, Universitat de Lleida, UdL i Ingenio School

Consultora d'Ingenio School

Categoria recerca: