Nous Espais Quirúrgics

Dijous, 13 Juny, 2013
L'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona estrena dues sales quirúrgiques

El passat 2 d'abril de 2013 es varen posar en funcionament les dues noves sales quirúrgiques de la primera planta de l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona.  Els nous espais quirúrgics estan formats per la sala quirúrgica 1, sala quirúrgica 2 i per la sala de recuperació post-sedació.

La sala quirúrgica 1 compta entre el seu equipament amb una columna de quiròfan de doble articulació, suspesa del sostre dotada de connexions elèctriques, 6 preses de gasos medicinals, suport de braç per monitor i connexió de dades. El sistema articulat  permet la seva mobilitat a qualsevol punt de la sala.

La sala compta amb una lampara quirúrgica de leds amb regulació de la mida focal del camp, regulació de la temperatura i color de la llum i de la  intensitat de la il·luminació. La sala quirúrgica també disposa d’un monitor de constants capnogràfic.

L’espai quirúrgic compta amb equipament de radiologia intraoral que assegura unes imatges òptimes per a totes les necessitats de diagnòstic.

L'equip odontològic de perfil quirúrgic permet treballar amb perfecta ergonomia als professionals i garanteix el confort del pacient al qual es pot abordar des de diferents angles. L’equip pot adoptar diferents posicions i a més  permet el gir sobre el seu eix a 360º, permetent entre altres la pràctica de Trendelemburg. L’equip  compta amb carro de turbines i sistema d’aspiració independent.

  Els sistema audiovisual instal·lat en en l’espai quirúrgic 1 disposa d'una pantalla de 60 polsades que permet la visualització del camp quirúrgic als professionals presents en la sala. El sistema permet traslladar la senyal d'imatge i audio fins l’aula de l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona, fent possible la docència a un auditori d'unes 30 persones en les intervencions quirúrgiques en directe.

La sala quirúrgica 2 està equipada amb un equip odontològic de gran qualitat que compleix amb les necessitats i requisits ergonòmics dels diferents usuaris.  L’espai també compta en el seu equipament amb un monitor de constants i  un equip de radiologia intraoral.

Els nous espais quirúrgics estant equipats amb  un modern carro d’aturades i un carro de medicació.

Ambdós espais comuniquen amb la sala de recuperació post-sedació, equipada amb dos butaques requinables i molt confortables pel pacient, sistema d’il·luminació directa i indirecta, dos capçals amb pressa de gasos medicinals i sistema d’avís al personal d’infermeria. Entre el seu equipament compta també amb un monitor de constants mòbil i digital i amb sistema d’alarmes incorporat.

Els nous espais quirúrgics són una garantia de qualitat assistencial permetent l’abordatge d’intervencions quirúrgiques complexes, així com la utilització de la sedació en pacients que siguin candidats a aquesta tècnica anestèsica assegurant un augment de la seguretat i el confort en els tractaments dentals.