L'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona prestarà Serveis Odontològics a cinc centres penitenciaris de Catalunya

06/02/2013

La Fundació Josep Finestres de la Universitat de Barcelona es va presentar al Concurs del Departament de Justícia per oferir serveis d’odontologia a la població dels centres penitenciaris de Catalunya.

En data 30 de gener de 2013 es va fer oficial  l’adjudicació de cinc centres penitenciaris : Brians I, Brians II, La Modelo – Homes, Wad Ras - Dones, i el Centre Penitenciari de Ponent.

L’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona prestarà els seus serveis desplaçant un professional a cada Centre Penitenciari aportant tot el coneixement i mitjans, així com el rigor,  la sistemàtica, metodologia i protocols del centre hospitalari.

La Fundació  es planteja la prestació de serveis odontològics als interns dels Centres penitenciaris amb una filosofia alineada amb la seva missió, visió i valors. L’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona vol ser el centre de referència del país per a la salut bucodental. La capacitat instal·lada amb la que compta i el coneixement propi d’un hospital universitari ens permet disposar d’una gran capacitat  de resposta en quant a número de pacients atesos i complexitat de la patologia abordada.

L’experiència en l’atenció a pacients amb patologies associades ens permet atendre a aquests pacients interns en els Centres penitenciaris amb la seguretat que ens dóna una alta especialització.