Tecnologia avançada i
professionals altament 
especialitzats                  

Fundació Josep Finestres

COMITÈ D’INFORMÀTICA

El Comitè d’Informàtica de la Fundació Josep Finestres es constitueix en data 15 de juny de 2011. La seva principal funció és visualitzar, analitzar i avaluar els sistemes d’informació que donen suport a la gestió de tots els processos que es realitzen a la Fundació.

Treballar d’una forma clara i amb uns objectius marcats per la millora continua de l’organització, filosofia de treball aplicada als sistemes de la informació que es traduirà en una millora en l’organització i gestió de la Fundació i en una millor atenció a la salut bucodental de la població atesa i una millor qualitat de la Docència clínica que reben els alumnes que formem, objectius principals i Missió de la nostra Fundació.

Membres

Presidència

 • Sra. Cristina Fernández
  Direcció Econòmica

Vocals

 • Sra. Olga Serra
  Direcció de Qualitat
 • Sra. Roser Bisbal
  Cap d'Infermeria
 • Sra. Isabel Moreno
  Atenció al client