Empowerment i Qualitat

Diari Segre. Secció Economia. Lideratge

Aquesta paraula anglesa molt utilitzada en l'argot empresarial es defineix com el procés pel qual una persona o grup social adquireix o rep els mitjans per enfortir el seu potencial i així impulsar canvis positius. És a dir, quan es dota o atribueix poder i suposa un desenvolupament de l'autoconfiança en les capacitats pròpies de l'individu i / o grup.

Des d'aquest enfocament, que va des de la vessant individual a la col·lectiva, i tenint en compte la implicació de tot l'equip humà en un procés d'implantació d'un sistema de gestió de qualitat és clau, és on vaig trobar similituds en l'arrencada o la consolidació de la qualitat en una empresa i el concepte empowerment.

Implantar la qualitat suposa un canvi cultural que, igual que les bases del empowerment, fuig de models tradicionals i estàtics per implementar una filosofia basada en la confiança, el compromís, la responsabilitat i la millora contínua. Els models de qualitat tenen com a pilar fonamental elc compromís de directius i del nucli operatiu i estan totalment orientats a desenvolupar les capacitats i el talent de les persones.
Per tant, és fonamental tenir identificades les habilitats i les competències de cada membre de l'equip, crear una cultura d'assumpció de responsabilitats, i donar suport i establir un model de gestió que sigui capaç d'alinear els objectius personals i els de l'equip. Comptar amb persones alineades amb els objectius estratègics permet delegar i també atorgar poder als individus que formen part d'una organització. Serà fonamental la transparència i agilitat a l'hora d'informar i comunicar. Com en tot, caldrà realitzar una anàlisi prèvia per saber el que les persones pensen i el que necessiten. Aquesta és una forma d'apoderar als professionals, facilitant informació, recursos i les eines necessàries. En aquest procés el líder ha d'acompanyar i exercir un paper d'assessor i consultor expert, disponible i accessible.

Atribuir poder implica canvis de mentalitat, requereix confiança en les persones, en el grup i en un mateix. És important ser capaç d'escoltar i acceptar iniciatives. Cal fugir del que s'ha fet sempre per admetre des de la humilitat noves aportacions o solucions, que pot ser que no coincideixin amb les que nosaltres haguéssim pres. A vegades implica entendre que la idea o solució aportada per un altre no s'assembla a la nostra i això no vol dir que sigui errònia o dolenta, sinó que simplement no és la nostra. Apoderar vol dir enfortir., Donar protagonisme, dotar de la capacitat de tenir pensament crític, de decidir i de resoldre problemes. Però si m'ho permeten, es tracta d'un ball de dos o de més si parlem d'apoderar a un grup, és a dir, també cal demostrar que s'és capaç de prendre decisions, cal mostrar-se i involucrar-se en processos de canvi i es han de desenvolupar i ensenyar les habilitats. La implantació d'un sistema de gestió global guiat per un model de qualitat, descentralitza les responsabilitats i es tradueix no només en equips i empreses més eficients i innovadores, sinó que permet als líders gestionar amb més agilitat, focalitzant les seves actuacions en la visió i en l'estratègia per satisfer les expectatives de tots els grups d'interès. "Una organització Empowered és aquella en què els individus tenen el coneixement, habilitat, desig i oportunitat per triomfar personalment en forma tal que porti a l'èxit organitzacional col·lectiu" Stephen Covey.

 

Olga Serra Escarp

Direcció de Qualitat

Fundació Josep Finestres

Col·laboradora Acadèmica del Màster en Direcció i Lideratge, Universitat de Lleida, UdL i Ingenio School.

Consultora d'Ingenio School

Categoria recerca: