Tecnologia avançada i
professionals altament 
especialitzats                  

Els diagnòstics d'Infermeria de la NANDA aplicats a l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona

Dijous, 10 Novembre, 2016 -
16:00 a 18:00

Acció formativa obligatòria impartida a càrrec de la Dra. Lorena Tejero, infermera assistencial de l'Hospital de Santa María de Gestió de Serveis Sanitaris, GSS de Lleida. La Dra. Tejero col·labora amb el Departament de Qualitat de GSS i és professora associada del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Lleida.

La classe magistral de dues hores de durada sobre els diagnòstics d'Infermeria de la NANDA i la seva aplicació en l'àmbit de l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona.

Qué és un diagnostic d'Infermeria? Segons la definició de la NANDA (1990), és el “Judici clínic de la infermera, sobre les respostes individuals, familiars o  comunitàries a problemes de salud, reals o potencials i a processos vitals. Els Diagnòstics Infermers, proporcionen la base per a seleccionar les Intervencions d’Infermeria i assolir els resultats dels què la infermera és responsable.”

Qué és la NANDA? 

          La North American Nursing Diagnosis Association, (Associació Nortamericana de Diagnòstics d’Infermeria), és una Associació nortamericana, que agrupa a les infermeres interessades en el desenvolupament, difussió i utilització dels Diagnòstics Infermers. Va tenir els seus inicis a l’any 1973, quan Kristine Gebbie i Mary Ann Lavin, professores de la Universitat de Sant Louis, convocaren la “Primera Conferència Nacional per a la Classificació dels Diagnòstics d’Infermeria”.

A partir d’aquesta conferència, s’estructura el “Grup Nacional per a la Classificació dels Diagnòstics d’Infermeria”. Al 1982, durant la V Conferència, es crea la NANDA, que proporciona l’estructura organitzativa i estableix els plans de treball pel desenvolupament i expansió dels Diagnòstics d’Infermeria.

Acció formativa obligatòria adreçada a Infermers/eres, auxiliars d'infermeria i personal tècnic de la Fundació.

Imprescindible inscripció a través del web.