Dra. Marina Romeo Delgado

Català
 • La Dra. Romeo és directora del Màster Erasmus Mundus in Work, Organizational and Personnel Psychology (WOP-P) per la Universitat de Barcelona, en el que participen la Universitat de Bolonya, la Universitat de Paris V, la Universitat de Coïmbra i la Universitat de València.
 • Professora titular del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
 • Marina Romeo és directora de la Càtedra Universitat de Barcelona - Fundació ADECCO per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat. http://www.ub.edu/catedrainlab/
 • Investigadora Principal del Grup d’Innovació Docent Consolidat GIDC-CAV http://www.ub.edu/gid_cav/, i investigadora del grup d’investigació en Psicologia Social, Ambiental i Organitzacional - Psicosao http://www.ub.edu/grc_psicosao/
 • Entre els projectes d’investigació actualment dirigits destaquen:
  • Projecte desenvolupat amb la Universitat d’Umeå (Suècia): “Organization identification and commitment among leaders and employees in welfare and health organizations in times of change and crisis” (2015-2019).
  • Projecte DIL-CET: “Anàlisi Grau de desenvolupament de polítiques i estratègies d’integració laboral de les persones amb discapacitat a empreses ordinàries i centres especials d’ocupació (CEE)” (2013-2017).
  • Projecte EFO+CVL-CEE: “Anàlisi de l’impacte del grau de desenvolupament de les estratègies i polítiques d’integració laboral sobre la qualitat de vida dels empleats de les empreses ordinàries i en els CET i el seu rendiment laboral” (2025-2018).
  • Autora de diverses publicacions de caràcter científic en relació a les competències, el compromís organitzacional, la conciliació entre la vida personal i la feina, i els riscos psicosocials. A més d’scholar per la Universitat de Portland (EEUU) i la Universitat de Guelph (Canadà).
 • La Dra. Marina Romeo és responsable de l’Àrea d’Investigació de la Unitat de Mediació.

 

Nom: 
Dra. Marina
Càrrec: 
Responsable del área de investigación de la Unidad de mediación.
Imatge: 
Primer cognom: 
Romeo
Segon cognom: 
Delgado