Compromís amb l'assistència,
la docència             
i la recerca    

Direcció econòmica

La Direcció Econòmica és la responsable de les activitats de gestió econòmica i d’administració de la Fundació Josep Finestres.

Les funcions principals d’aquesta Direcció són:

  • Dirigir les activitats de gestió econòmica i d’administració.
  • Elaborar anualment la proposta d’avantprojecte de pressupost.
  • Dur a terme el control pressupostari de la despesa que genera.
  • Establir els controls oportuns per a l’avaluació dels costos dels diferents serveis i unitats de la institució.

Depenen també de la Direcció Econòmica:

  • Compres i magatzem. L’Àrea de Compres estableix la sistemàtica i els processos per aconseguir la qualitat en l’adquisició dels productes, equipaments o serveis. Magatzem realitza una acurat procés de la funció de logística per la recepció, organització, emmagatzematge i posterior lliurament del material als centres de la FJF.
  • L’Àrea d’atenció al client depèn directament de la Direcció econòmica. La citada àrea desenvolupa una acurada i excel·lent tasca donant servei d’atenció telefònica i atenció personalitzada i de primera línia amb els clients dels centres de la Fundació.

El rigor, la responsabilitat i la transparència són la nostra filosofia de treball.

 

Cristina Fernández