Tecnologia avançada i
professionals altament 
especialitzats                  

Curs de Llengua catalanà nivell intermedi

Dilluns, 16 Novembre, 2015 -
14:30 a 15:30