Tecnologia avançada i
professionals altament 
especialitzats                  

Curs de Llengua catalanà nivell intermedi

Dilluns, 26 Octubre, 2015 -
14:30 a 15:30

Curs de llengua catalana nivell intermedi. 7 hores de duració, distribuïdes en sessions d'una hora de 14,30 h a 15,30 h.

Es durà a terme els dilluns en l'aula de sessions de l'HOUB. 

Inici el dia 26 d'octubre. Es realitzarà els dies 26.10.15; 2.11.15; 16.11.15; 23.11.15; 30.11.15 i 14.12.15 i 21.12.15.

Objectiu

Adquirir les formes i les estructures ( ortografia, morfologia i sintaxi ) del sistema lingüístic que ens permetin expressar-nos amb una fluïdesa suficient, sense errors que impedeixin la compressió. L’alumne ha de poder aplicar les regles generals de l’ortografia i conèixer algunes excepcions d’ús freqüent en la llengua general .

Continguts:

A.    Habilitats receptives :

  • Comprendre converses i entrevistes de l’ámbit laboral i dels mitjans de comunicació
  • Comprendre textos informatius i directius dels àmbits social, laboral i acadèmic: fullets, catàlegs, instruccions i prospectes de caràcter general.

B.     Habilitats productives :

  • Mantenir converses i entrevistes de formalitat mitjana i produir textos orals breus com ara missatges i encàrrecs en un contestador automàtic amb l’adequació, la coherència i la cohesió exigides per la situació comunicativa i amb la correcció que correspon a aquest grau d’aprenentatge
  • Escriure textos breus dels àmbits familiar i social, com ara notes, invitacions i felicitacions i textos informatius dels àmbits laboral i social, com ara avisos i anuncis, amb l’adequació, la coherència i la cohesió exigides per la situació comunicativa i amb la correcció que correspon a aquest grau d’aprenentatge.                

El curs s’impartiria amb caire molt pràctic i amb dinàmiques de formats adients al vostre dia a dia a l’entitat. Exemple, utilitzar fitxes o seguiment dels pacients perfectament  redactat i sense faltes d’ortografia, etc.

Imprescindible la inscripció. Només es realitzarà si hi ha un mínim de 12 alumnes. Les inscripcions han d'estar fetes abans del dia 22 d'octubre.