Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona, la Fundació Josep Finestres i la Fundació Arrels

29/05/2013

El 21 de maig de 2013 es signà el conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona Fundació Josep Finestres i la Fundació Arrels. El Dr. Dídac Ramírez i Sarrió, rector magnífic de la Universitat de Barcelona i president de la Fundació Josep Finestres, signà el citat conveni que s’emmarca i respon a la voluntat de la Universitat de Barcelona i la Fundació Josep Finestres de fomentar la responsabilitat social corporativa amb la Fundació Arrels, que té per finalitat atendre i acompanyar persones sense llar, sensibilitzar la ciutadania i transformar les situacions que provoquen exclusió social.

Aquesta col·laboració entre les entitats, té la ferma voluntat de sensibilitzar i donar suport als diferents sectors de la comunitat universitària per a promocionar un model social nou i retornar a la societat civil, totes les aportacions que contribueixen a millorar la societat.

L’objectiu dels conveni és la prestació de serveis d’odontologia i podologia a la població derivada als hospitals de la Fundació Josep Finestres des dels serveis socials de la Fundació Arrels.