Conveni de col·laboració entre la Fundació Josep Finestres i la Fundació centre obert Joan Salvador Gavina

01/07/2013

El 11 de març de 2013 es signà el conveni de col·laboració entre la Fundació Josep Finestres – Universitat de Barcelona i la Fundació centre obert Joan Salvador Gavina. Signà el conveni el Dr. Dídac Ramírez i Sarrió, rector magnífic de la Universitat de Barcelona.

En el citat conveni, ambdues parts es comprometen mútuament a realitzar activitats i accions socials conjuntes per part de les dues organitzacions per a oferir serveis odontològics i/o podològics a infants i famílies en risc d’exclusió social a un preu bonificat per garantir  una assistència professional i accessible als citats col·lectius.

L’objecte del citat conveni és aconseguir millorar les condicions de vida de les persones ateses en la Fundació centre obert Joan Salvador Gavina.

http://www.centreobertgavina.org/noticies