Tecnologia avançada i
professionals altament 
especialitzats                  

Atenció al pacient sord en odontologia

Dissabte, 6 Febrer, 2016 -
09:00 a 13:00

Pla docent:

Teòrica:

  • Aparell auditiu. Sordera i tipus. Factors de risc.
  • Comunitat sorda i llengua de signes.
  • Pacient sord. Característiques i abordatge en Odontologia.

Pràctica:

  • Llengua de signes bàsica aplicada a l'Odontologia.
  • Supòsits pràctics.

Presentació: Curs teòric-pràctic de quatre hores de durada (2h teòriques i 2h pràctiques).

Adreçat a: personal d'infermeria, higienistes dentals, personal administratiu d'atenció al client, personal facultatiu assistencial.

Ponents: Sra. Jocelin Salas i Dra. Ruth Carvajal.

Imprescindible inscripció. Últim dia d'inscripció 29.01.16